Fysio Samen Sterk

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wilt u weten of u ook vergoeding krijgt voor fysiotherapie en hoeveel? Neem contact op met ons of met uw zorgverzekeraar.

Bent u toch niet verzekerd voor fysiotherapie, maar wilt u wel bij ons in behandeling? Dat kan, hieronder ziet u onze tarievenlijst:

Tarievenlijst Fysio Samen Sterk 2023

Zitting Fysiotherapie €43.00
Zitting Manuele Therapie €55.00
Zitting Oedeemtherapie €70.00
Screening, intake en onderzoek €65.00

Intake en onderzoek na verwijzing €65.00
Eenmalig consult €70.00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen €70.00
Toeslag voor behandeling aan huis €15.00
Toeslag voor behandeling instelling €10.00
Niet nagekomen afspraak ( Indien niet minimaal 24 uur van tevoren is afgemeld ) €34.00
Verslag letselschadespecialist €75.00
Verslag bedrijfsarts €75.00

Fysiofitness 1x per week (per maand) €41.00

Fysiofitness 2x per week (per maand) €55.00

 

Psycho Motorische Therapie: Intake en onderzoek (duur 45 minuten): 60 euro
Psycho Motorische Therapie: Vervolg behandeling ( 30 minuten): 55 euro
Psycho Motorische Therapie: Vervolg behandeling ( 45 minuten): 75 euro

Rol cure-tape €10.00

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem contact met ons op!