Fysio Samen Sterk

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wilt u weten of u ook vergoeding krijgt voor fysiotherapie en hoeveel? Neem contact op met ons of met uw zorgverzekeraar.

Bent u toch niet verzekerd voor fysiotherapie, maar wilt u wel bij ons in behandeling? Dat kan, hieronder ziet u onze tarievenlijst:

Tarievenlijst Fysio Samen Sterk 2022

Zitting Fysiotherapie €39.00
Zitting Manuele Therapie €50.00
Zitting Oedeemtherapie €55.50
Screening €19.00
Screening, intake en onderzoek €58.00

Intake en onderzoek na verwijzing €44.00
Eenmalig consult €67.00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen €55.50
Toeslag voor behandeling aan huis €15.00
Toeslag voor behandeling instelling €10.00
Niet nagekomen afspraak ( Indien niet minimaal 24 uur van tevoren is afgemeld ) €29.00
Verslag letselschadespecialist €70.00
Verslag bedrijfsarts €70.00
Fysiofitness (per 3 maanden) €110.00

Rol cure-tape €10.00

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem contact met ons op!