Fysio Samen Sterk

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wilt u weten of u ook vergoeding krijgt voor fysiotherapie en hoeveel? Neem contact op met ons of met uw zorgverzekeraar.

Bent u toch niet verzekerd voor fysiotherapie, maar wilt u wel bij ons in behandeling? Dat kan, hieronder ziet u onze tarievenlijst:

Tarievenlijst Fysio Samen Sterk 2018

Zitting Fysiotherapie €33.00
Zitting Manuele Therapie €46.00
Zitting Oedeemtherapie €46.00
Screening €15.00
Intake en onderzoek na screening €40.00
Intake en onderzoek na verwijzing €40.00
Eenmalig consult €60.00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen €44.00
Toeslag voor behandeling aan huis €10.00
Toeslag voor behandeling instelling €10.00
Niet nagekomen afspraak €25.00
Verslag letselschadespecialist €70.00
Verslag bedrijfsarts €70.00
Fysiofitness (per 3 maanden) €100.00

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem contact met ons op!