Fysio Samen Sterk

Lichamelijke klachten hebben vaak samenhang met onze psyche. Soms ervaren we een lichamelijke klacht, maar wordt deze veroorzaakt door stress, spanning, overbelasting, oververmoeidheid of andere psychische factoren. Soms helpt het goed om naar de lichamelijke klacht te kijken, maar komt deze toch weer terug of verdwijnt het niet. Dan kan het verstandig zijn om te kijken naar de geestelijke component en hoe deze invloed heeft op de pijn. Door dit beter te begrijpen en in ons denken of handelen een verandering aan te brengen, kan de klacht naar de achtergrond gaan of zelfs verdwijnen.
Dit is waar psychomotorisch therapie (PMT) bij stil staat. Het begeeft zich op het zelfde vlak als een psychosomatisch fysiotherapeut.

Lichaam en geest zijn onafscheidelijk: je hoofd zit tenslotte vast aan je lijf, en anders om. Dat deze twee elkaar continu beïnvloeden weten we vaak wel, maar dat daar ook een aangrijpingspunt ligt om invloed te kunnen hebben op onze klachten is nog wat minder bekend. Daar kan PMT bij helpen en het inzicht hierin vergroten om zo invloed te kunnen hebben op klachten.

Klachten die hier geschikt voor zijn:
– Spanning gerelateerde pijn zoals van nek, schouder en hoofd.
– Vermoeidheidsklachten
– Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
– Angstklachten
– Stemmingsproblemen.

Middels een gesprek zullen we stilstaan bij uw klacht. Daarbij zullen we vaak ook een oefening doen die ons inzicht geven in het probleem en hoe u hier mee omgaat. Vervolgens zullen we afstemmen hoe de PMT zal kunnen helpen en of dit aansluit bij uw verwachting. De behandeling zelf zal bestaan uit oefeningen die bewustmaken, hier bij stil staan en daarbij gaan we oefenen met ander gedrag om zo invloed hebben op de klacht. Ook kan het zo zijn dat we meer oefengericht aan de slag gaan, met bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen.

Voor Psychomotorische Therapie kunt u bij Fysio Samen Sterk terecht bij Hanneke.

De kosten voor een consult Psychomotorische Therapie is bij Fysio Samen Sterk als volgt:

  • Intake en onderzoek (duur 45 minuten): 60 euro
  • Vervolg behandeling ( 30 minuten): 55 euro
  • Vervolg behandeling ( 45 minuten): 70 euro

Hanneke zal samen met u overleggen of er het beste gekozen kan worden voor de behandelduur van 30 of 45 minuten.

U dient de behandeling direct na afloop per pin te betalen. De factuur krijgt u thuis gestuurd. Deze kunt u gebruiken voor de eventuele vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoeding die u krijgt  vanuit uw verzekering kunt u terugvinden op deze website: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie.

Mocht u vragen hebben over Psychomotorische Therapie of kosten en vergoeding hiervan. Neemt u gerust contact met de praktijk op: 0545-477031 of info@fysiosamensterk.nl