Fysio Samen Sterk

Ligt uw kind het liefst met zijn hoofd naar 1 kant gedraaid? Hebt u het idee dat uw kind veel overstrekt? Lijkt de schedel van uw kind niet symmetrisch? Wellicht heeft uw kind baat bij kinder-manuele therapie.

Manuele therapie is een aparte opleiding die je kunt volgen na de opleiding fysiotherapie. De manuele therapie is gespecialiseerd in gezondheidsproblemen in relatie tot stoornissen in de beweeglijkheid van de gewrichten van de wervelkolom en de armen en benen (extremiteiten). Na de opleiding tot manueel therapeut heeft Marieke de opleiding kinder-manuele therapie gevolgd, hierdoor is zij binnen Fysio Samen Sterk gespecialiseerd in het behandelen van baby’s en kinderen. Ze is  geregistreerd in het register kinder-manueel therapeut.

Kinder-manuele therapie bij baby’s en kinderen, richt zich met name op het herstellen van de beweeglijkheid van de gewrichten van de wervelkolom. Een functiestoornis in de nekwervelkolom veroorzaakt een abnormale rek op banden, kapsels, spieren en daardoor voor incorrecte informatie, komend vanuit de eerder genoemde structuren. Het brein kan daardoor voor een niet correcte aan- of bijsturing zorgen met problemen in het bewegen tot gevolg. Daarnaast veroorzaakt het ook vaak pijn bij bewegen van de nek en/of het hoofd.

Een kinder-manueel therapeut onderzoekt en behandelt met zijn handen de gewrichten middels rustige en gerichte technieken om de beweeglijkheid te optimaliseren.
Tevens zal de kinder-manueel therapeut adviezen geven omtrent de beste houding en beweging voor uw baby of kind.

Voor welke klachten kunt u met uw baby of kind terecht bij een kinder-manuel therapeut? Hieronder staat een opsomming van de meest voorkomende klachten die wij als kinder-manueel therapeut behandelen.
Voorheen werd er wel gesproken over het KISS-, KIDDsyndroom. Men gebruikt deze termen echter niet meer en geeft er de voorkeur aan om enkel de symptomen te benoemen. Ook wordt er dus niet meer gesproken over een KISS-, KIDDtherapeut. Dit is vervangen door: kinder-manueel therapeut.

Manuele therapie bij klachten baby’s

 • Scheve dwangstand van hoofd, nek en romp, hoofd achterover getrokken
 • Overstrekken van hoofd, nek en romp zonder de asymmetrie
 • Ligt niet graag op de buik of op de rug
 • Wil niet omdraaien
 • Overmatig huilen (huilbaby)
 • Slaapt slecht
 • Kleertjes over het hoofd trekken geeft heftige reacties
 • Slechte hoofdbalans, heffen van het hoofd is moeilijk
 • Motorische ontwikkeling verloopt vertraagd
 • Eenzijdige slaaphouding, waardoor er zich een scheve schedel ontwikkelt
 • Schedelasymmetrie, achterhoofd en voorhoofd
 • Toenemende scheve houding van de romp
 • Asymmetrisch bewegen van de romp, armen en benen
 • Ontwikkelingsproblemen van het heupgewricht, meestal eenzijdig
 • Slaapstoornissen, veel en hoog huilen, oververmoeidheid
 • Prikkelbaar, driftig en onrustig
 • Aan het haar of oor trekken
 • Erg gevoelig nekje
 • Niet willen kruipen, maar wel billen schuiven
 • Bij oppakken schiet kindje in overstrekkingspatroon en wil niet graag opgepakt of geknuffeld worden. Kindje kan niet goed hechten.
 • Koude handjes en voetjes
 • Afwijkende voetstand
 • Handjes en vuistjes gespannen
 • Slikklachten, kwijlen, veel spugen: (verborgen) reflux
 • Veel hikken en boeren
 • Darmklachten, zoals krampen
 • Weinig of niet kunnen poepen
 • Hele dikke of juist dunne ontlasting

Manuele therapie bij klachten kinderen

 • Hoofdpijn
 • Concentratieproblemen
 • Houterige motoriek
 • Veel struikelen en niet goed opvangen
 • Leerproblemen
 • Slecht slapen
 • Onzeker, onrustig, veel aandacht nodig
 • Problemen met fietsen, b
 • alans en hoogtevrees
 • Onrustig, driftig
 • Doorgezakte voeten en holle rug
 • Nekpijn
 • Rugpijn
 • Pijn tussen de schouderbladen of pijn aan schouders
 • Pijn in de knieën of andere gewrichten
 • Peesontsteking, slijmbeursontstekingen, spierontstekingen of gewrichtsontstekingen
 • Groeipijnen

Deze klachten kunnen echter ook andere oorzaken hebben. De kinder-manueel therapeut beoordeelt in het onderzoek of er sprake is van een stoornis die behandelbaar is door de kinder-manueel therapeut. Indien dit het geval is, zal de kinder-manueel therapeut de behandeling starten. Indien hier geen sprake van is dan zal de kinder-manueel therapeut in overleg en met toestemming van u, contact opnemen met eventueel de huisarts of specialist om het kind door te verwijzen.

De zwangerschap en de geboorte kunnen een belangrijke oorzaak zijn van klachten voor het kind. Een abnormale positie in de baarmoeder, uitgestelde bevalling of meerlingzwangerschap vergroten de kans op klachten. Tijdens de bevalling komt er een hoge druk op de schedel en veel krachten op het lichaam van de baby. Als gevolg van de bevalling zien we veelal een stoornis in de beweeglijkheid van de nek. Stoornissen in beweeglijkheid van de nek kunnen veel klachten veroorzaken zoals u hierboven kunt lezen.

Ook kan dit klachten veroorzaken in de motorische ontwikkeling van het kind. Vaak is niet enkel de nek minder beweeglijk maar zijn er ook andere bewegingsstoornissen elders in de  gewrichten van de wervelkolom, armen en/of benen aanwezig. Door deze verminderde beweeglijkheid van de gewrichten kunnen zenuwen minder goed aansturing geven aan spieren en organen waardoor velerlei klachten kunnen ontstaan.

Bij kinderen zijn veelal ook klachten aanwezig die vergelijkbaar zijn met klachten bij volwassenen. Klachten veroorzaakt door verstuikingen/verzwikkingen, peesontstekingen, spierblessures komen ook veel voor bij kinderen.

Indien er uit het onderzoek blijkt dat er een verminderde beweeglijkheid is van de wervelkolom, armen of benen dan is kinder-manueel therapie de aangewezen therapievorm om de beweeglijkheid te optimaliseren.

Er worden in de kinder -manueel therapeutische behandeling van de baby’s en kinderen geen harde manueel therapeutische technieken (“kraken”) gebruikt maar enkel mobiliserende zachte technieken. Men kan zeker stellen dat hier sprake is van een veilige behandelvorm. Bij zuigelingen zal vaak de nek worden behandeld. De kinder-manueel therapeut zal de intensiteit laten ervaren aan de ouders, zodat ervaren wordt dat er enkel zachte technieken gehanteerd worden. De behandeltechnieken verschillen verder niet van de technieken bij volwassenen enkel zal de intensiteit veel milder zijn.
Om uw kind een zo vertrouwd en prettig mogelijk gevoel te geven, vragen wij u als ouder om tijdens de sessie(s) aanwezig te zijn.

Na gemiddeld 3 tot 5 behandelingen is er doorgaans sprake van een duidelijke verbetering/normalisering van de beweeglijkheid van de gewrichten. Bij zuigelingen zal na enige dagen/weken ook een duidelijke verandering dienen te ontstaan in de (voorkeurs-)stand van het hoofd.

De behandeling zal maximaal een half uur duren en na 1-2 weken willen we u en uw kind graag terug zien. In die tussenliggende periode mag u zelf aan de slag met de gegeven adviezen. De tips bij zuigelingen over het voeden, troosten en plaatsing van het bedje/box en de gegeven oefeningen om de tegengestelde beweging aan de voorkeurshouding uit te lokken dient u zelf uit te voeren. Deze tips kunnen naar behoefte eventueel met behulp van een kinderfysiotherapeut begeleid worden.

Het blijkt dat, hoe jonger uw kindje wordt behandeld, hoe sneller resultaat tot stand komt.

Bij zuigelingen is vaak direct een reactie merkbaar. Mogelijk dat de beweeglijkheid meteen duidelijk verbeterd waardoor meerdere klachten direct of in de loop van de daarop volgende dagen verminderen of verdwijnen. Tijdens de behandeling kan de zuigeling zichzelf uiten door middel van huilen. Dit kan een reactie zijn op het bewegen van gebieden die beperkt zijn en/of waar meer spanning aanwezig is. De technieken zijn zacht en rustig en zullen de baby geen pijn doen. Ook kan het zo zijn, dat bepaalde klachten na de behandeling tijdelijk wat toenemen, dit is een reactie van het lichaam op de behandeling en geeft aan dat de behandeling aan slaat, dus een positief effect.

Bij kinderen kunnen lichte klachten als een milde spierpijn, stijfheid of vermoeidheid optreden, maar dit zal wellicht enkele dagen zijn en vanzelf overgaan.

In Eibergen is Marieke de Kinder Manueel therapeut. Voor meer informatie kan je met haar opnemen via: marieke@fysiosamensterk.nl of bellen naar 0545-477031