Fysio Samen Sterk

Een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een programma ter verbetering van de leefstijl van mensen met overgewicht.

Een GLI bestaat uit een behandelfase en een onderhoudsfase en duurt in totaal 2 jaar. Deelnemers krijgen informatie over, en coaching bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes
  • gezond en voldoende bewegen conform de Beweegrichtlijn en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan
  • slaap en ontspanning en beter omgaan met stress
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden

Het doel van een Gecombineerde Leefstijl Interventie is duurzame verbetering van de leefstijl en gewichtsafname van de deelnemers om zo de gezondheid te verbeteren en gezondheidsschade te voorkomen.

SLIMMER is een programma voor volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) en een verhoogd risico op type 2 diabetes of hart- en vaatziekten en volwassenen met obesitas (BMI 30-40). Daarnaast is het belangrijk dat iemand gemotiveerd is én in staat is een leefstijlprogramma te volgen. Een verwijzing van de huisarts is nodig.

 

MEEDOEN gaat als volgt:

· Meld u aan bij uw huisartsenpraktijk. Een verwijzing van de huisarts is nodig om deel te kunnen nemen. Huisarts bepaalt of u voldoet aan de criteria.

· U wordt uitgebreid geïnformeerd en u besluit daarna om wel of niet mee te doen.

· De huisartsenpraktijk weet op welke locatie u terecht kunt. En kan u helpen met aanmelden.

· Uw huisarts verwijst u door naar het SLIMMER begeleidingsteam in uw buurt.

· Aanmeldingen komen binnen bij HZOA en waarbij u van het behandelteam een oproep voor de intake van het programma ontvangt.

 

Wat houdt meedoen in?

U krijgt twee jaar begeleiding van een diëtist, een fysiotherapeut/oefentherapeut, een leefstijlcoach en een beweegmakelaar. Het eerste half jaar is intensief, daarna bekijkt u samen hoe u uw gezonde leefstijl kan blijven volhouden.

De diëtist:

· U bezoekt de diëtist minimaal 3 en maximaal 6 keer. Indien gewenst, mag uw partner meekomen. De diëtist houdt rekening met uw persoonlijke omstandigheden en geeft een advies om gezonder te gaan eten.

De fysiotherapeut/oefentherapeut:

· U volgt een wekelijkse bijeenkomst gedurende 6 maanden. Samen met anderen werkt u toe naar het behalen van de beweegrichtlijnen voor volwassenen. U begint rustig en bouwt het geleidelijk op. Dit is afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.

· Na zes maanden maakt u kennis met een beweegmakelaar in de gemeente. De beweegmakelaar begeleidt u naar passende beweegactiviteiten in de buurt.

De leefstijlcoach (of diëtist of fysiotherapeut/oefentherapeut):

· Om u te ondersteunen bij het volhouden van meer bewegen en gezond eten is er een eerste individueel terugkommoment in maand 7. Daarnaast zijn er twee terugkommomenten met de groep: in maand 9 en maand 12.

· In het tweede jaar zijn er vervolgens 4 individuele terugkommomenten.

 

KOSTEN deelname:

De kosten voor het SLIMMER programma worden in de meeste gevallen geheel vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn enkele uitzonderingen, als uw verzekeraar het programma niet inkoopt. Uw verzekeraar of uw huisarts kan u verder informeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts of via onze praktijk met Anneloe. U kunt bellen naar het nummer 0545-477031 of kijk op Berkellandfit