Fysio Samen Sterk

Bekkenbodemtherapie behandelt klachten die het gevolg zijn van functiestoornissen van de bekkenbodem zoals incontinentie, obstipatie, verzakkingen en pijn. In vele gevallen zijn de klachten terug te voeren op het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren.

De bekkenbodem heeft drie functies: sluiten, openen en dragen (van de buikorganen). De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Of ze functioneren niet op de goede manier of op het juiste moment, waardoor stoornissen kunnen optreden.

Voor welke klachten is bekkenbodem therapie geschikt?
• ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning (stress-incontinentie)
• veelvuldig optredende, plotselinge, hevige, niet te onderdrukken aandrang om te plassen (urge-incontinentie)
• ongewild verlies van ontlasting (faecale incontinentie)
• het bij herhaling slechts moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie)
• pijnklachten tijdens of na zwangerschap
• pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen

Bekkenbodemtherapie is een methode waarbij je leert de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. Omdat je de spieren van de bekkenbodem zelf niet kunt zien, is het soms moeilijk om ze goed te gebruiken en te trainen. Aandacht en begeleiding door een fysiotherapeut is daarom vaak zinvol.

Bij Fysio Samen Sterk kunt u bij Manon terecht voor bekkenbodemtherapie.