Fysio Samen Sterk

Patiënten die besmet zijn met het coronavirus en hierdoor in het ziekenhuis worden opgenomen, moeten zo snel als hun toestand het toelaat, fysiotherapie krijgen. Ernstig zieke patiënten die beademd worden en lang in het ziekenhuisbed liggen, krijgen te maken met ademhalingsproblemen en fysieke problemen doordat zij langdurig inactief zijn. Fysiotherapeuten kunnen hier een enorme meerwaarde hebben voor patiënten en hun zorg.

Patiënten besmet met het coronavirus en daardoor ziek worden, krijgen veel te maken met een verminderde algehele conditie. Dit geldt voor zowel de patiënten die in het ziekenhuis en dan zelfs op de IC terecht komen als patiënten die thuis herstellen van corona. Er wordt bij alle patiënten een verminderde algehele conditie verwacht, maar ook een verminderde kracht en stabiliteit. Dit komt onder andere door de spierkracht die patiënten verliezen door het langdurig op bed liggen. Vooral bij patiënten die op de IC terecht komen. Ook kunnen patiënten, afhankelijk van de mate van corona, klachten krijgen van hun luchtwegen. Wellicht houden ze hier een chronische longaandoening aan over.

De details hiervan zijn nog niet bekend. Toch is het al wel raadzaam om, zo gauw het kan, te gaan starten met fysiotherapie.

Hierbij wordt er gewerkt aan; conditie, kracht en stabiliteit. Maar ook wordt de problematiek die kan overblijven aan de longen ook meegenomen. Denk hierbij aan ademhalingsspierkracht, ontspanningsoefeningen of ademhalingsoefeningen.

Raadzaam is dus om fysiotherapie te gaan volgen bij fysiotherapeuten die ervaring hebben met longpatiënten en status na IC-opnames. Daarnaast is het belangrijk dat de fysiotherapeut ook de nodige kennis op het gebied van corona heeft en dus precies weet hoe het revalidatie-traject aangegaan moet worden. Ook zien de artsen graag dat er sprake is van een multidisciplinaire samenwerking om zo de zorg zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken.

Bij Fysio Samen Sterk zijn Manon en Marieke zowel ervaren als ook opgeleid voor de fysiotherapie voor corona-patiënten. Daarnaast is er een netwerk gelegd tussen alle logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten. Zo blijven de lijntjes kort voor een goede, optimale samenwerking.